"Verborgen gebreken"

"Verborgen gebreken"

icebergHet success van business intelligence trajecten wordt vaak afgemeten aan de zichtbare resultaten van projecten. Het uiterlijk van de opgeleverde dashboards, de snelheid waarmee de rapporten zijn opgeleverd, de hoeveelheid rapporten die wordt opgeleverd, de performance van rapporten, de hoeveelheid data die beschikbaar is, etc. Het success op de lange termijn is echter in sterke mate afhankelijk van de resultaten die voor grote groepen gebruikers onzichtbaar zijn. Denk hierbij aan: de datakwaliteit, de mate waarin informatie op het juiste moment bij de juiste persoon aanwezig is, het vertrouwen dat verschillende doelgroepen in de informatie hebben, etc. In die zin kan je het vergelijken met de bekende ijsberg waarvan 80% zich onder het water oppervlak bevindt. Als alle betrokkenen vanaf dezelfde positie naar deze 'ijsberg' zouden kijken, ziet men welliswaar niet alles, maar wel allemaal hetzelfde. Het typische van business intelligence projecten is dat verschillende betrokkenen vanuit verschillende disciplines, en vanuit verschillende lagen van het bedrijf, elk vanuit zijn eigen perspectief naar deze 'ijsberg' kijkt en daarmee een totaal ander beeld kan hebben dan een andere betrokkene. Klik op Lees verder... om de verborgen gebreken te kunnen herkennen.

Build Back Better

"Build Back Better" strategie voor het datawarehouse

Build Back Better! Diverse wereldleiders hebben de term bbb gebruikt om de strategie tijdens de post corona periode te beschijven. BBB is een strategie voor risico reductie tijdens het herstellen na rampen. Het idee achter BBB is dat de tekortkomingen van het systeem, welke tot de ramp geleid hebben of welke in ieder geval de ramp niet hebben kunnen voorkomen, worden verholpen of vermeden tijdens het opbouwproces. De term BBB wordt ook gebruikt voor een aanpak die een systeem tijdens de wederopbouw beter, eerlijker, schoner, diverser, inclusiever, kortom: volgens bepaalde normen "beter" maakt.

Klik op Lees verder... om te zien hoe deze strategie mogelijk toepasbaar is op datawarehouse architecturen.

Data is alles behalve goud!

"Data is het nieuwe goud!"
"Data is het nieuwe goud!" is een veelgehoorde zin in de marketing campagnes van Goud leveranciers van producten en diensten op het gebied van data engineering, data analyse, artificial intelligence, machine learning, and andere data gerichte toepassingen. Het enige wat nodig is om al het goud te delven zijn moderne state-of-the-art tools, het liefst in "The Cloud" natuurlijk want daar kan alles en het kost bijna niets... Dit klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Klik op Lees verder... om te lezen waarom...

Business Intelligence vs. Business Analytics

BI is uit! Advanced Business Analytics is in!

De begrippen Business Analytics of Analytics worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt, waar men vroeger zou spreken over Business Intelligence. Zo hebben bekende leveranciers van Business Intelligence software hun tools nieuwe namen gegeven. IBM Cognos BI heet sinds versie 11 Cognos Analytics. SAP noemt Business Objects tegenwoordig SAP Business Objects Analytics. Ook andere leveranciers van business intelligence software marketen hun producten geheel of gedeeltelijk als Analytics platform. Hieruit zou je kunnen concluderen dat Business Analytics een nieuwe naam is voor Business Intelligence en dat deze begrippen identiek zijn aan elkaar. Dit is echter niet het geval. Business Analytics en Business Intelligence zijn twee verschillende begrippen met elke een eigen betekenis. Lees het hele artikel hier...

Nieuw onderwerp: Data vs. Informatie

Business intelligence draait om het omzetten van data in informatie. Om dit succesvol te kunnen Info doen en om het succes hiervan te kunnen beoordelen, zal men in eerste moeten bepalen wat het onderscheid is tussen data en informatie. In de praktijk worden deze begrippen namelijk nogal vaak door elkaar gebruikt, om verschillende zaken te beschrijven. Informatie is de belangrijkste deliverable bij business intelligence trajecten. Als niet helder is wat hiermee bedoelt wordt, dan leidt dit gemakkelijk tot: miscommunicatie, verkeerde verwachtingen en daaruit voortvloeiend... teleurstelling.

Onlangs is een nieuwe pagina toegevoegd aan deze site, waarop dieper ingegaan wordt op de begrippen data, informatie en het verschil tussen beide begrippen. Hier wordt beschreven hoe data informatie wordt. Aan deze pagina zal veelvuldig gerefereerd worden in vervolgartikelen die op deze site gepubliceerd worden. Het is het beste om nu alvast de moeder van alle pagina's van deze site te raadplegen.

Business Intelligence That Works 2.0

Welkom bij de vernieuwde website van Business Intelligence That Works !

Deze website zag het levenslicht in 2006. In die tijd was het begrip Business Intelligence (BI) in opmars. Met name grote bedrijven hielden zich hiermee bezig. Maar ook met: Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Information Integration (EII), Enterprise Application Integration (EAI). IT consultants communiceerde in die tijd bij voorkeur in 2 of 3 letterige acroniemen. Voor de leek was dit al snel moeilijk te begrijpen. Deze site introduceerde het BI Buzz Woordenboek, een handige zoekfunctie voor hype- of buzz-woorden. Sommige buzz-woorden van toen zijn nu ingeburgerd, maar de meesten worden nog slechts weinig gebruikt. Nieuwe hypewoorden zijn ontstaan. Dit zijn geen 2 of 3 letterige acroniemen meer. Big Data, Analytics, Predictive Analysis zijn de nieuwe buzz-woorden van deze tijd!

Er zijn dus voldoende redenen aanwezig om deze site te te moderniseren. Artikelen zijn aangepast aan deze tijd. Tevens is de site voorzien van een nieuwe look en feel. De komende tijd zullen nieuwe artikelen worden toegevoegd. Deze zullen de topics van deze tijd behandelen. Tegelijkertijd zal deze site nog worden voorzien van nieuwe functionaliteit. Denk hierbij aan: integratie met Social Media, discussiemogelijkheden en speciale content voor geregistreerde gebruikers. Houd deze site dus in de gaten de komende tijd.

Subscribe to Business Intelligence That Works! RSS