Business Intelligence vs. Business Analytics

De begrippen Business Analytics of Analytics worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt, waar het vroeger zou gaan om Business Intelligence. Zo hebben bekende leveranciers van Business Intelligence tools hun tools nieuwe namen gegeven. Zo heet IBM Cognos BI sinds versie 11 Cognos Analytics. SAP noemt Business Objects tegenwoordig SAP Business Objects Analytics. Ook andere leveranciers van business intelligence software marketen hun producten geheel of gedeeltelijk als Analytics platform.

De onderstaande Google Trends grafiek laat de relatieve populariteit zien van de begrippen "Business Intelligence" en "Business Analytics" over de periode van 2004 tot nu.

Nieuw onderwerp: Data vs. Informatie

Business intelligence draait om het omzetten van data in informatie. Om dit succesvol te kunnen doen en om het succes hiervan te kunnen beoordelen, zal men in eerste moeten bepalen wat het onderscheid is tussen data en informatie. In de praktijk worden deze begrippen namelijk nogal vaak door elkaar gebruikt, om verschillende zaken te beschrijven. Informatie is de belangrijkste deliverable bij business intelligence trajecten. Als niet helder is wat hiermee bedoelt wordt, dan leidt dit gemakkelijk tot: miscommunicatie, verkeerde verwachtingen en daaruit voortvloeiend... teleurstelling.

Onlangs is een nieuwe pagina toegevoegd aan deze site, waarop dieper ingegaan wordt op de begrippen data, informatie en het verschil tussen beide begrippen. Hier wordt beschreven hoe data informatie wordt. Aan deze pagina zal veelvuldig gerefereerd worden in vervolgartikelen die op deze site gepubliceerd worden. Het is het beste om nu alvast de moeder van alle pagina's van deze site te raadplegen.

Business Intelligence That Works 2.0

Welkom bij de vernieuwde website van Business Intelligence That Works !

Deze website zag het levenslicht in 2006. In die tijd was het begrip Business Intelligence (BI) in opmars. Met name grote bedrijven hielden zich hiermee bezig. Maar ook met: Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Information Integration (EII), Enterprise Application Integration (EAI). IT consultants communiceerde in die tijd bij voorkeur in 2 of 3 letterige acroniemen. Voor de leek was dit al snel moeilijk te begrijpen. Deze site introduceerde het BI Buzz Woordenboek, een handige zoekfunctie voor hype- of buzz-woorden. Sommige buzz-woorden van toen zijn nu ingeburgerd, maar de meesten worden nog slechts weinig gebruikt. Nieuwe hypewoorden zijn ontstaan. Dit zijn geen 2 of 3 letterige acroniemen meer. Big Data, Analytics, Predictive Analysis zijn de nieuwe buzz-woorden van deze tijd!

Er zijn dus voldoende redenen aanwezig om deze site te te moderniseren. Artikelen zijn aangepast aan deze tijd. Tevens is de site voorzien van een nieuwe look en feel. De komende tijd zullen nieuwe artikelen worden toegevoegd. Deze zullen de topics van deze tijd behandelen. Tegelijkertijd zal deze site nog worden voorzien van nieuwe functionaliteit. Denk hierbij aan: integratie met Social Media, discussiemogelijkheden en speciale content voor geregistreerde gebruikers. Houd deze site dus in de gaten de komende tijd.

Subscribe to Business Intelligence That Works! RSS